DANA HARİTASI

Card Image


KUZU HARİTASI

Card Image

ET SÖZLÜĞÜ

NADİDE KASAP |Dana uzun but: Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, nuar, kontrnuar, incik ve pençetayı kapsayan kısımdır.

NADİDE KASAP | Dana kısa but: İncik kemiği, orta kemik ve çanak kemiği içeren dana butun, flatosuz ve pençetasız kısmıdır.

Dana orta kemikli kısa but: Dana kısa budun, incik ve çanak kemikleri alınmış halidir.

NADİDE KASAP |Kemiksiz kısa but: İncik kemiği, orta kemik ve çanak kemiği içeren dana butun, flatosuz ve pençetasız kısmının kemiklerinden sıyrılmış halidir.

NADİDE KASAP |Dana kontrnuar: Butun arka tarafında bacak kemiğinin gerisinde, yumurta ile nuar arasında yer alan kemiksiz et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana nuar: Butun arka tarafında yandan yumurta ve kontrnuar, yukarıda incik ve aşağıda sokum arasında kalan kemiksiz et çeşididi

NADİDE KASAP |Dana sokum: Kuyruk omurları ve leğen kemiklerini içine alan butun sağrı bölgesinden çıkan kemiksiz et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana tranç: Butun iç tarafında leğen kemiği ile diz eklemi arasında uzanan kemiksiz adale grubu olan et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana yumurta: Femur kemiği ve diz kapağını içine alan, aşağı tarafta diz eklemi ve üst tarafta kalça eklemi arasında bulunan kemiksiz et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana bonfile: Bel bölgesinin karına bakan iç yüzünde, bel omurları boyunca bel gözünden sokuma kadar uzanan birinci kalite et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana kontrfile: Bel omurlarının sırt ve yan çıkıntıları arasında, bel gözünden sacruma kadar uzanan birinci kalite et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana t-bone steak: Dana butun kontrfile ve bonfilenin bulunduğu kısmın, pençeta ve 7. tarak kemiğinden ayırarak elde edilen et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana pençeta: Arka çeyrekte but ve belin dışında kalan, karın boşluğu duvarını oluşturan, 12 ve 13. kaburga parçaları ve diyaframın bir kısmını içine alan et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana incik: Dana gövdesine ait kol ve but parçalarının uç kısımlarından çıkarılan et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana gerdan: Boyun omurları, birinci göğüs omuru ve buna bağlı bulunan kaburga parçası arasından çıkan kemiksiz et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana döş: Kaburga kemiklerini saran adale grubundan oluşan kemiksiz bir et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana kürek: Dana kolun kürek kısmının kemiksiz halidir.

NADİDE KASAP |Dana antrikot: Ön çeyreğin 11. göğüs yarım omurlarına bağlı bulunan, butun adale ve kaburgalarının, sırt adaleleri yan kenarlarına 5-10 cm mesafeden kesilmesiyle elde edilen et çeşididir.

NADİDE KASAP |Dana pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

NADİDE KASAP |Dana sote: Dananın kol ve but etinin 1×1 boyutlarında kesilmiş halidir.

NADİDE KASAP |Dana gulaş: Dananın tranç ve kontrnuar kısımlarından elde edilir. 3 x 3 ebatlarında düzgün ve temiz olarak kesilir.

NADİDE KASAP |Dana strogonof: Dananın kol etinden 1×5 boyutlarında kesilerek hazırlanır.

NADİDE KASAP |Dana çöp şiş: Dananın tranç ve kontrfile kısmından elde edilir.

NADİDE KASAP |Dana haşlamalık: Dananın nuar ve kontrnuar kısımlarından elde edilir.

NADİDE KASAP |Dana kemikli pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

NADİDE KASAP |Dana osso bucco: Dilimlenmiş kemikli but inciğidir.

NADİDE KASAP | Dana kıyma: Dana kolun kürek, gerdan ve döş kısımlarından elde edilir.

NADİDE KASAP |Dana yemeklik kuşbaşı: Dana kolun kürek, gerdan ve döş kısımlarından elde edilir. 2×2, 1×1, 4×4, 3×3 ebatlarında düzgün ve temiz olarak kesilir.

NADİDE KASAP |Kuzu but: Kuzu çatalın ikiye bölünmüş şeklidir.

NADİDE KASAP |Kuzu kol: Kuzunun kürek bölümünden hazırlanmıştır.

NADİDE KASAP |Kuzu kemiksiz but: Kuzu butunun kemiklerinden ayrılması ile elde edilir.

NADİDE KASAP |Kuzu kemiksiz kol: Kuzu kolun kemiğinden sıyrılmış halidir.

NADİDE KASAP |Kuzu bonfile: Kuzunun en değerli, yağsız, kemiksiz bel bölgesi etidir.

NADİDE KASAP |Kuzu kanat pirzola: Kuzunun göğüs kafesindeki kaburga kısmıdır.

NADİDE KASAP |Kuzu döş: Sırt kemiğinden 13 – 14 cm aşağıdan çizilir, kaburgalardan ayrılır.

NADİDE KASAP |Kuzu gerdan: Kuzu gövdesinin boyun kısmıdır.

NADİDE KASAP |Kuzu incik: Kuzu kol ve/veya kuzu butun uç kısımlarından çıkarılan kemikli ettir.

NADİDE KASAP |Kuzu çöp şiş: Kuzu filetodan yapılır.

NADİDE KASAP |Kuzu dilimli gerdan: Kuzu gövdesinin boyun kısmıdır.

NADİDE KASAP |Kuzu kalem pirzola: 8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiş halidir.

NADİDE KASAP |Kuzu kıyma: Kuzunun kol ve döş kısmından elde edilir.

NADİDE KASAP |Kuzu kuşbaşı: Kuzu parça etin doğranmış halidir.

NADİDE KASAP |Kuzu kuşbaşı yemeklik: Kuzu yağlı parça etin doğranmış halidir.

NADİDE KASAP |Kuzu kol fırın: Kemikli kuzu kolun doğranmış halidir.

NADİDE KASAP |Kuzu külbastı: Kuzu butun kemiksiz halinin doğranmasıyla elde edilir. Butun incik kısmı ayrılır.

TAVUK SÖZLÜĞÜ

NADİDE KASAP |Bütün Piliç: Ağırlığı 1350 gr ve üzeri olan içi çıkarılmış, boyunsuz piliçtir.

NADİDE KASAP |But: Pilicin göğüs ve kanat kısımlarından ayrılması ile elde edilen derili üründür.

Baget: Pilicin ayağa yakın kısmından elde edilen derili üründür.

Sırtsız But: Piliç budunun sırt kısmından ayrılmasıyla elde edilen derili üründür.

NADİDE KASAP |Fırınlık: Sırtsız budun bageti alınarak elde edilen derili üründür.

Derili But Pirzola: Fırınlık ürününün pirzola olarak açılması ile elde edilen üründür.

Derili But Izgara: Fırınlık ürününün kemiği alınarak elde edilen derili ürünüdür.

Derisiz But Izgara: Derili but ızgara ürününün derisi alınarak elde edilen ürünüdür.

NADİDE KASAP |But Çöp Şiş: Fırınlık ürününün kemik ve deriden ayrılmasından sonra kuşbaşı şekilde doğranıp, şişlere dizilmesi ile elde edilen üründür.

But Sote: Fırınlık ürününün deriden ayrılıp kuşbaşı şeklinde doğranması ile elde edilen bir üründür.

Bütün Göğüs: Pilicin but ve kanat kısımlarından ayrılması ile elde edilen derili üründür.

NADİDE KASAP |Sırtsız Göğüs: Piliç göğüsünün sırt kısmından ayrılması ile elde edilen derili ürünüdür.

NADİDE KASAP |Dönerlik Fileto: Sırtsız göğsün kemiği alınarak elde edilen tek parça göğüs etidir.

NADİDE KASAP |Fileto:Sırtsız göğsün kemiği alınarak elde edilen derisiz üründür.

NADİDE KASAP |Göğüs Çöp Şiş: Göğüs sote ürünün şişlere dizilmesi ile elde edilen üründür.

NADİDE KASAP |Göğüs Sote: Fileto etinin kemik ve deriden ayrılmasından sonra kuşbaşı şeklinde doğranması ile elde edilen üründür.

NADİDE KASAP |Kelebek Pirzola: Ön sırt kısımdaki etin kemiğinin alınması ile elde edilen üründür.

NADİDE KASAP |Kanat: Pilicin but ve göğüs kısımlarından ayrılması ile elde edilen derili üründür.

NADİDE KASAP |Uçsuz Kanat: Kanadın uç kısmının kesilmesi ile elde edilen derili ürünüdür.

Bölünmüş Kanat: Kanat ucu kesildikten sonra kalan kısmı ikinci eklem yerinden ikiye kesmek sureti ile elde edilen derili üründür.

NADİDE KASAP |Ciğer-Yürek: Pilicin ciğer ve yüreklerinin özenle temizlenmesi ile elde edilen bir üründür.

NADİDE KASAP |Taşlık: Pilicin katı da denilen organın özenle temizlenmesi ile elde edilen bir üründür.